Aktuality

Zahájení vytápění v topné sezóně 2019/2020

Vzhledem k poklesu průměrných denních venkovních teplot a s ohledem na předpověď počasí na následující dny zahájí Pražská teplárenská dodávky tepla pro vytápění tak, aby bylo vytápění jednotlivých objektů zásobovaných Pražskou teplárenskou zajištěno nejpozději ve čtvrtek 19.9.2019.

Dlaší informace naleznete na webu Pražské teplárenské.

Letní odstávky teplé vody

I v letošním roce bude Pražská teplárenská, a.s. v některých lokalitách v Praze provádět letní odstávky dodávky teplé vody. Více informací naleznete v tiskové zprávě Pražské teplárenské.

Na webu Pražské teplárenské si můžete po zadání adresy Vašeho domu zobrazit termín plánované odstávky.

Ukončení topné sezóny

Dnem 31.5.2019 ukončila Pražská teplárenská topnou sezónu.

Nezapomeňte po ukončení topné sezony na všech otopných tělesech naplno otevřít termostatické ventily (tj. nastavit na nejvyšší stupeň - obvykle na "pětku"). Toto opatření chrání ventily před poškozením (nenamáhá se hlavice ventilu) a je vhodné také pro zajištění odvzdušnění otopné soustavy.

Pražská teplárenská přerušuje vytápění

S ohledem na stávající dosahované průměrné venkovní denní teploty a jejich další předpokládaný vývoj Pražská teplárenská od 23.5.2019 přerušuje dodávky tepla pro vytápění. S ohledem na předpovědi průměrných denních venkovních teplot se do konce topného období (31.5.2019) v současné době nepředpokládá jejich obnovení.

Platba daně z nemovitých věcí

Nezapomeňte uhradit daň z nemovitých věcí pro rok 2019 - pokud činí daň méně než 5 000 Kč, je nutné zaplatit daň jednorázově do konce května. Jestliže je však vyšší než 5 000 Kč, lze daň uhradit ve dvou splátkách, přičemž první se platí do konce května a druhá do konce listopadu.

Deratizace stokové sítě

Pražské vodovody a kanalizace startují od začátku dubna plošnou deratizaci stokové sítě ve vybraných lokalitách Prahy, která potrvá do konce října.

Celoplošná deratizace startuje v Městské části Praha 1. Jako první přijde na řadu Nové Město a okolí Těšnova. Následně se deratizátoři objeví v dalších rizikových lokalitách. Polovina května a konec října je věnován kontrolám lokalit se zvýšeným výskytem potkanů a ošetření míst podle dodatečných požadavků hygienické stanice a odborů životního prostředí.

Daň z nemovitých věcí 2019

Nezapomeňte, že do 31. ledna 2019 je třeba podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Přiznání k dani z nemovitých věcí musí podat všichni, kteří se v roce 2018 stali vlastníkem nějaké nemovitosti nebo pozemku. Daňové přiznání ale podávají také ti, kterým se během roku změnily tzv. „okolnosti rozhodné pro vyměření daně“ u nemovitostí, které již vlastní delší dobu a přiznání máte podané již v minulých letech. Obvykle se jedná o kolaudace, změny rozlohy pozemku nebo dobudování přístavby.

Změny v cenách energií v Praze od 1.1.2019

Vodné a stočné - vodné a stočné v Praze zdraží z nynějších 87,39 Kč za m³ na 89,66 Kč za m³ (cena je uvedena včetně DPH), tj. růst o 2,6 %. Více na stránkách PVK, a.s.
El. energie - Ceny silové složky el. energie se v závislosti na dodavateli mohou zvýšit až o 10 %, zvyšuje se také regulovaná složka ceny el. energie, a to přibližně o 2,1 %. U el. energie tvoří regulovaná složka přibližně 55% z výsledné ceny.

PF 2019

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce. 

Vaše Agentura BYT, spol. s r.o.                                    

 

PF 2019

 

Evidence skutečných majitelů právnických osob

Nezapomeňte, že nejpozději do 1.1.2019 musí bytová družstva podat návrh na zápis do evidence skutečných majitelů právnických osob. Pokud bude návrh na zápis podán do 1.1.2019 jsou bytová družstva osvobozena od poplatku za zápis, který jinak činí 1.000,- Kč.

Pro společenství vlastníků jednotek platí termín podání návrh na zápis nejpozději do 1.1.2021 a společenství vlastníků jednotek je osvobozeno od poplatku za zápis.

Pokud si nebudete vědět rady se zpracováním návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů, kontaktujte nás a návrh Vám samozřejmě můžeme připravit.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku

Spravujeme

232

objektů. Máme toho dost,

ale baví nás to.

Staráme se o

4 225

bytových i nebytových

jednotek.

Pracuje u nás

9

zaměstnanců. Zbytek

dodavatelů vybíráme pečlivě.

Jsme na trhu už

26 let

Od roku 1992. Jsme firma

s tradicí a odpovědností.