Aktuality

Evidence skutečných majitelů právnických osob

Nezapomeňte, že nejpozději do 1.1.2019 musí bytová družstva podat návrh na zápis do evidence skutečných majitelů právnických osob. Pokud bude návrh na zápis podán do 1.1.2019 jsou bytová družstva osvobozena od poplatku za zápis, který jinak činí 1.000,- Kč.

Pro společenství vlastníků jednotek platí termín podání návrh na zápis nejpozději do 1.1.2021 a společenství vlastníků jednotek je osvobozeno od poplatku za zápis.

Pokud si nebudete vědět rady se zpracováním návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů, kontaktujte nás a návrh Vám samozřejmě můžeme připravit.

Plyn bude více zapáchat

Pražská plynárenská Distribuce, a.s. provede v souvislosti se zahájením zimní topné sezony, preventivní nárazovou odorizaci zemního plynu. Ta bude trvat od pondělí 19.11.2018 do pátku 23.11.2018 a následně bude postupně odeznívat.

Zemní plyn bude v těchto dnech nasycen dvojnásobným množstvím látky s intenzivním a charakteristickým zápachem (odorantem), což umožní snadnou identifikaci i zcela nepatrných, jinak těžko postřehnutelných, úniků zemního plynu, zejména pak v rámci domovních a bytových rozvodů.

Dne 12.11.2018 bude naše kancelář uzavřena

Vážení klienti,

dovolujeme si vás informovat, že dne 12.11.2018 bude naše kancelář z technických důvodů (přerušení dodávky el. energie) uzavřena, ze stejného důvodu nebudou funkční ani telefonní čísla pevných linek.

Pro hlášení poruch či havárií bude dostupný mobilní telefon (731 164 379) a mobilní telefony techniků.

Děkujeme za pochopení.

Zahájení vytápění v topné sezóně 2018/2019

Vzhledem k poklesu průměrných denních venkovních teplot a s ohledem na předpověď počasí na následující dny zahájila Pražská teplárenská dodávky tepla pro vytápění tak, aby bylo vytápění jednotlivých objektů zásobovaných Pražskou teplárenskou zajištěno nejpozději v úterý 25.9.2018.

Dlaší informace naleznete na webu Pražské teplárenské.

Letní odstávky teplé vody

I v letošním roce bude Pražská teplárenská, a.s. v některých lokalitách v Praze provádět letní odstávky dodávky teplé vody.

Na webu Pražské teplárenské si můžete po zadání adresy Vašeho domu zobrazit termín plánované odstávky.

Ukončení topné sezóny

Dnem 31.5.2018 ukončila Pražská teplárenská topnou sezónu.

Nezapomeňte po ukončení topné sezony na všech otopných tělesech naplno otevřít termostatické ventily (tj. nastavit na nejvyšší stupeň - obvykle na "pětku"). Toto opatření chrání ventily před poškozením (nenamáhá se hlavice ventilu) a je vhodné také pro zajištění odvzdušnění otopné soustavy.

Daň z nemovitých věcí 2018

Nezapomeňte uhradit daň z nemovitých věcí pro rok 2018 - pokud činí daň méně než 5 000 Kč, je nutné zaplatit daň jednorázově do konce května. Jestliže je však vyšší než 5 000 Kč, lze daň uhradit ve dvou splátkách, přičemž první se platí do konce května a druhá do konce listopadu.

Nejpozději do 22.5. byste měli obdržet složenku s údaji k úhradě daně, pokud složenku neobdržíte, zaplaťte daň ve stejné výši a se stejnými platebními údaji jako v roce 2017 (za předpokladu, že se nezměnily skutečnosti rozhodné pro výpočet daně).

Pražská teplárenská přerušuje vytápění

S ohledem na stávající dosahované průměrné venkovní denní teploty a jejich další předpokládaný vývoj Pražská teplárenská od 3.5.2018 v návaznosti na dříve provedené omezení dodávek přerušuje dodávky tepla pro vytápění. S ohledem na předpovědi průměrných denních venkovních  teplot se do konce topného období (31.5.2018) v současné době nepředpokládá jejich obnovení.

Pražská teplárenská omezuje vytápění

S ohledem na vývoj počasí omezuje Pražská teplárenská dnem 13.4.2018 vytápění.

Vzhledem k dosahovaným denním průměrným teplotám a vývoji předpovědi počasí, omezuje Pražská teplárenská dodávky tepelné energie.

Změny v cenách energií v Praze od 1.1.2018

Vodné a stočné - vodné a stočné v Praze zdraží z nynějších 85,42 Kč za m³ na 87,39 Kč za m³ (cena je uvedena včetně DPH), tj. růst o 2,31 %. Více na stránkách PVK, a.s.
El. energie - Pražská energetika ceny silové složky el. energie nemění, zvyšuje se však regulovaná složka ceny el. energie, a to přibližně o 2,5 %. U el. energie tvoří regulovaná složka přibližně polovinu z výsledné ceny.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku

Spravujeme

249

objektů. Máme toho dost,

ale baví nás to.

Staráme se o

4 547

bytových i nebytových

jednotek.

Pracuje u nás

9

zaměstnanců. Zbytek

dodavatelů vybíráme pečlivě.

Jsme na trhu už

30 let

Od roku 1992. Jsme firma

s tradicí a odpovědností.