Zákonná a vládní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru

Přehled nejdůležitějších zákonných a vládních opatření s epidemií koronaviru SARS-CoV-2, která se týkají bytových družstev, bytových s.r.o. a společenství vlastníků jednotek:

Daň z příjmů - všem daňovým subjektům, které mají zákonnou povinnost podat přiznání k dani z příjmů do 1.4.2020, se odpouští sankce za pozdní podání daňového přiznání a úrok z prodlení, a to za předpokladu, že přiznání k dani z příjmů za rok 2019 podají a daň z příjmů zaplatí nejpozději do 1.7.2020. Dále se subjektům platícím zálohu na daň z příjmů odpouští záloha splatná 15.6.2020.

Elektronická evidence tržeb (EET) - EET se pozastavuje po dobu trvání nouzového stavu a následující 3 měsíců po ukončení nouzového stavu, nikdo tedy v této době nemusí elektronicky evidovat tržby.

Rozhodování orgánů právnických osob (členská schůze, shromáždění apod.) - je povoleno rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (tj. korespondenčně) i tehdy, nepřipouští-li to stanovy či společenská smlouva. Dále se prodlužuje lhůta pro schválení účetní závěrky, a to do 31.12.2020.

Funkční období členů orgánů právnických osob - pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu v době mimořádných opatření, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.

Vyúčtování služeb za r. 2019 - je posunut termín pro předání vyúčtování služeb na 31.8.2020.

Nájem bytů - je schváleno opatření na ochranu nájemníků - nemožnost výpovědi nájemci z důvodu neplacení v době mimořádných opatření - nejde nicméně o odklad splatnosti nájemného. Po dobu trvání mimořádných opatření navíc není možné zvyšovat nájemné.

Spravujeme

232

objektů. Máme toho dost,

ale baví nás to.

Staráme se o

4 225

bytových i nebytových

jednotek.

Pracuje u nás

9

zaměstnanců. Zbytek

dodavatelů vybíráme pečlivě.

Jsme na trhu už

26 let

Od roku 1992. Jsme firma

s tradicí a odpovědností.