Aktuality

Metodický pokyn MMR k rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo metodický pokyn k zákonu č. 67/2013 Sb. a vyhlášce 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Jde o podobný dokument, který byl MMR vytvořen již pro zrušenou vyhlášku 372/2001 Sb.

V dokumentu jsou podrobně vysvětlena jednotlivá ustanovení vyhlášky a vzory propočtů a má být návodem, jak zákon a vyhlášku uplatňovat v praxi.

Celý text metodického pokynu naleznete v soboru přiloženém k této aktualitě.

Zvýšení cen vodného a stočného od 1.4.2016

Rada hlavního města Prahy dnes rozhodla o navýšení ceny vodného a stočného od 1. dubna 2016. Cena vzroste ze současných 79,- Kč za m3 na 85,18 Kč za m3.

V provnání s cenou platnou od 1.1.2016 jde tedy o zvýšení o 7,82 %.

Cena vodného a stočného se letos již jednou zvyšovala, a to od 1.1.2016 - z 77,65 Kč na 79,- Kč za m3.

Další informace naleznete na stránkách PVK.

 

Stanovisko ÚOOÚ k umístění kamerového systému v bytových domech

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal nové stanovisko vztahující se ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamery se záznamem instalované v bytovém domě.
Toto nové stanovisko umožňuje ve větší míře v bytových domech legálně provozovat kamerové systémy se záznamem.
Celé stanovisko 1/2016 naleznete na stránkách ÚOOÚ.

Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze

Od 15. března startuje tzv. kontinuální výzva v programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze. Dotace jsou určené pro vlastníky bytových domů na území hlavního města Prahy na zateplení a výměnu oken a dveří, ale i na výměnu kotle na tuhá paliva nebo instalaci solárního systému, rekuperaci, vypracování projektu a technický dozor. Příjem žádostí v kontinuální výzvě startuje 15. března a potrvá až do konce roku 2021. Nově výzva pro pražské bytové domy nabídne vyšší maximální podporu, která stoupne z 20 na 30 % způsobilých výdajů.

 

Nová vyhláška o čištění, kontrole a revizi komínů

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Spolu s novelizací zákona o požární ochraně nahrazuje stávající vyhlášku 91/2010 Sb.

Nové internetové stránky

Spustili jsme pro vás nové internetové stránky.

Změny v cenách energií v Praze od 1.1.2016

Vodné a stočné - vodné a stočné v Praze zdraží z nynějších 77,76 Kč za m³ na 79 Kč za m³ (cena je uvedena včetně DPH), tj. růst o 1,73 %. Více na stránkách PVK, a.s.

Běžná údržba a drobné úpravy

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

Nařízení vlády podrobně rozvádí pojmy běžná údržba a drobné opravy, které provádí a hradí nájemce bytu podle § 2257 obč. zákoníku.

Novela zákona o účetnictví

Upozorňujeme na novelu zákona o účetnictví (odkaz je na kompletní znění zákona od 1.1.2016), platnou od 1.1.2016, která nově ukládá v §21a všem účetním jednotkám, které se zapisují do veřejného rejstříku, povinnost zveřejňovat účetní závěrku, a to uložením do sbírky listin veřejného rejstříku.Nově tedy tato povinnost dopadá i na SVJ. Přechodná ustanovení navíc ukládají zveřejnit účetní závěku za r. 2014 nejpozději do 31.3.2016 a ta r.

Nová vyhláška pro rozúčtování nákladů na teplo

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška 269/2015 Sb.o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Nahrazuje stávající vyhlášku 372/2001 Sb. a poprvé se použije pro vyúčtování roku 2016.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku

Spravujeme

249

objektů. Máme toho dost,

ale baví nás to.

Staráme se o

4 547

bytových i nebytových

jednotek.

Pracuje u nás

9

zaměstnanců. Zbytek

dodavatelů vybíráme pečlivě.

Jsme na trhu už

30 let

Od roku 1992. Jsme firma

s tradicí a odpovědností.