Změny v cenách energií a služeb v Praze od r. 2022

Vodné a stočné - vodné a stočné v Praze zdraží z nynějších 101,59 Kč za m³ na 108,13 Kč za m³ (cena je uvedena včetně DPH), tj. růst o 6,4 %. Více na stránkách PVK, a.s.

Teplo - již od 1.12.2021 zvýšila Pražská teplárenská ceny tepelné energie pro vytápění i pro přípravu teplé vody o cca. 26%. Pokud bude v průběhu roku 2022 schválena novela zákona o podporovaných zdrojích energie, která umožní kompenzace nákladů na povolenky CO2 pro teplárny výměnou za jejich ekologizaci, je možné, že se v průběhu roku 2022 cena za dodávky tepelné energie sníží.

Odvoz odpadu - od r. 2022 se sjednocuje sazba za odvoz odpadu na 0,50 Kč za litr (dosud byla sazba mezi 0,25 – 0,74 Kč v závislosti na velikosti nádoby a četnosti svozu). Pro obyvatele bytových domů to bohužel znamená poměrně razantní zdražení cen za odvoz odpadu, neboť právě u větších nádob na odpad se projeví zdražení nejvíce, zejména u nejčastějších kontejnerů o objemu 1100 litrů to bude znamenat téměř dvojnásobnou cenu. Uvádíme změny ročních cen u nejčastěji používaných velikostí nádob:

  2021 2022 2021 2022 2021 2022
  1x týdně 2x týdně 3x týdně
1x kontejner 1100 litrů 16 656 Kč 28 600 Kč 31 212 Kč 57 200 Kč 46 056 Kč 85 800 Kč
1x popelnice 240 litrů 4 728 Kč 6 240 Kč 9 144 Kč 12 480 Kč 12 936 Kč 18 720 Kč
1x popelnice 120 litrů 2 904 Kč 3 120 Kč 5 232 Kč 6 240 Kč 7 860 Kč 9 360 Kč

Zároveň bude od r. 2022 zdarma odvoz bioodpadu, o nádobu na bioodpad bude možno požádat od 3.1.2022.

El. energie - ceny silové složky el. energie závisí na cenové politice dodavatele (tj. zejména zvolený produkt a nastavení smlouvy s dodavatelem). PRE ceny u nefixovaných produktů upravovala již od 1.9.2021, ceny silové složky se zvyšovaly o cca. 10-15%. Prozatím PRE nepočítá v 1. čtvrtletí r. 2022 se zvyšováním cen. Zvyšuje se regulovaná složka ceny el. energie, a to v Praze přibližně o 3,30 %. U el. energie tvoří regulovaná složka přibližně 40% z výsledné ceny.

Plyn - ceny neregulované složky plynu závisí na cenové politice dodavatele plynu (tj. zejména zvolený produkt a nastavení smlouvy s dodavatelem). Pražská plynárenská zvyšovala u nefixovaných produktů (ceník Standard) ceny již od 1.11.2021, a to o 24,6% a od 1.1.2022 dojde u těchto produktů k dalšímu zvýšení o cca. 7,3%. Dále se zvyšuje se regulovaná složka ceny plynu, konkrétně v Praze přibližně o 5,90 %. U plynu tvoří regulovaná složka přibližně 20% z výsledné ceny.

Spravujeme

249

objektů. Máme toho dost,

ale baví nás to.

Staráme se o

4 547

bytových i nebytových

jednotek.

Pracuje u nás

9

zaměstnanců. Zbytek

dodavatelů vybíráme pečlivě.

Jsme na trhu už

30 let

Od roku 1992. Jsme firma

s tradicí a odpovědností.