Platba daně z nemovitých věcí

Nezapomeňte uhradit daň z nemovitých věcí pro rok 2019 - pokud činí daň méně než 5 000 Kč, je nutné zaplatit daň jednorázově do konce května. Jestliže je však vyšší než 5 000 Kč, lze daň uhradit ve dvou splátkách, přičemž první se platí do konce května a druhá do konce listopadu.

Nejpozději do 22.5. by měli ti, kteří které nemají zřízenu datovou schránku, obdržet do poštovních schránek složenku s údaji k úhradě daně, pokud složenku neobdržíte, zaplaťte daň ve stejné výši a se stejnými platebními údaji jako v roce 2018 (za předpokladu, že se nezměnily skutečnosti rozhodné pro výpočet daně).

Fyzické osoby, které mají zřízenu tzv. datovou schránku fyzické osoby nebo fyzické osoby podnikající, stejně jako právnické osoby obdrží informace pro placení daně do své datové schránky.

Údaje pro placení daně z nemovitých věcí si také můžete nechat zasílat e-mailem, podrobnosti naleznete na webu Finanční správy.

Spravujeme

251

objektů. Máme toho dost,

ale baví nás to.

Staráme se o

4 495

bytových i nebytových

jednotek.

Pracuje u nás

9

zaměstnanců. Zbytek

dodavatelů vybíráme pečlivě.

Jsme na trhu už

32 let

Od roku 1992. Jsme firma

s tradicí a odpovědností.