Běžná údržba a drobné úpravy

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

Nařízení vlády podrobně rozvádí pojmy běžná údržba a drobné opravy, které provádí a hradí nájemce bytu podle § 2257 obč. zákoníku.

Spravujeme

232

objektů. Máme toho dost,

ale baví nás to.

Staráme se o

4 225

bytových i nebytových

jednotek.

Pracuje u nás

9

zaměstnanců. Zbytek

dodavatelů vybíráme pečlivě.

Jsme na trhu už

26 let

Od roku 1992. Jsme firma

s tradicí a odpovědností.